Enjeksiyon Eksikliği Kontrolü

Kale Oto

Kale Oto Radyatör Fabrikasında,  Şekil 1’de gösterilmiş olan fan ürünlerinin yan yüzeylerinde eksiklik, yırtık ya da çapak oluşabilmektedir. Sistemimizin amacı, enjeksiyon makinesinden çıkan ürünlerdeki bu problemleri tespit etmektir. Sistem 1 mm boyutundaki hataları tespit edebilmektedir. Hata toleransı, operatör tarafından, program arayüzü üzerinden, dinamik olarak değiştirilebilmektedir. Sistemde 5 farklı fan modeli bulunmakla beraber tüm modeller aynı sistem içerisinde çalışmaktadır.

Sistem bileşenleri:

parca22

Şekil 1 – Ürün Görüntüsü

Enjeksiyon makinesinden çıkan ürün, oluşturulan döner mekanizma üzerine bir robot yardımı ile getirilir. Robot, ürünü bıraktıktan sonra sistemimize bir sinyal gönderir. Başlama sinyalini alan sistemimiz, ürünü DC motor vasıtasıyla tam tur döndürür ve bu döndürme sırasında kameralı kontrolümüz gerçek zamanlı olarak çalışır. Kontrol sonuçları, Şekil 2’de görülen program arayüzünde de gerçek zamanlı olarak gösterilir.

kale fanScreen

Şekil 2 – Program Arayüzü

Kontrol sonucunda Şekil 3’de de örneği gösterildiği üzere, parça üzerinde herhangi bir eksiklik, yırtık ya da çapak bulunması durumunda, robota NOK sinyali gönderilerek parçanın ayıklanması sağlanır. Üründe hata bulunmadığı takdirde de robota OK sinyali gönderilerek parçanın üretim hattına devam edebilmesi için konveyör üzerine konması sağlanır.

NOK NOK

Şekil 3 – NOK Ürün Örneği

Pim Açı-Renk-Çapak Kontrol Sistemi

Demo Plastik’te otomobil kemerleri için üretilen plastik pim parçalarının kontrolü ve hatalı parçaların ayıklanması süreci, kameralı kontrol sistemimiz tarafından yapılıyor. Sistemimiz bir bilgisayar, monitör, bir kamera ve iki aydınlatmadan oluşuyor. Plastik pim parçaların, üzerinden birer birer aktığı konveyör üzerine entegre ettiğimiz sistemimizde;

 • iki tolerans kademeli genişlik ve uzunluk ölçümü
 • leke kontrolü
 • eğiklik kontrolü
 • çapak kontrolü

yapılmaktadır.

demo2

Kullanıcı VYP yazılımımız üzerinden istediği kontrolü aktif veya pasif hala getirebiliyor ve kontroller için tolerans değerlerini belirleyerek test parametrelerini konfigüre edebiliyor.

Sistemimiz özetle şu şekilde çalışıyor:demo sessttings

 1. Konveyörden akan pimlerin her biri kameranın önünden geçiyor ve sensör aracılığıyla sistemimizi tetikliyor.
 2. Her parça için ayrı ayrı alınan görüntüler HALCON ile geliştirdiğimiz görüntü işleme programına gönderiliyor. Konfigürasyonda belirtilen parametrelere göre  kontrol gerçekleşiyor.
 3. Kontrol sonucuna göre hatalı veya düzgün parçalar üfleme sistemiyle hata türüne göre ayrı ayrı kutuların içine atılarak ayıklanıyor.

 

Her parça için yapılan test sonucu veritabanına kaydediliyor. Belirtilen herhangi bir tarih aralığındaki test istatistiklerini raporlama ekranından izlemek ve raporun excel uyumlu formatta çıktısını almak mümkün.

 

Silindirik İç yüzeyde Çapak, Kof, Çizik Tespiti

Mercedes ve Chrysler için yan sanayi üretimi yapan Mita Kalıp‘ta, silindirik iç yüzey barındıran parçaların, kamera ile çizik, kof, çapak ve fatura varlık kontrolleri yapan sistemi devreye aldık. Otomasyon sistemi Prestij Endüstri tarafından yapılan test ve montaj masasında, parça montajı, kameralı kontroller ve basınçlı hava ile mikron boyutunda hassas ölçüm  yapılmaktadır.

Kontrol edilecek olan parça, yukarıdaki gibidir. Prestij Otomasyon montaj masasında, parça monte edilerek kameranın altına getirilir. Özel bir açıyla yerleştirilmiş ayna sistemi, silindirik iç yüzeyin tam merkezine getirilir. Konik yüzeye sahip olan ayna, silindirik görüntüyü küresel geometriye çevirir. (Aynadan yansıyan görüntülerin kameradaki görünümü aşağıdaki gibidir)

Yukarıdaki şekilde, hatalı ve sağlam parça görünümleri verilmiştir. Bu görüntülerde Çapak, Kof, Çizik gibi hataları ayırmak için yapılacak görüntü işleme yazılımında, ilk iş, dairesel formda olan görüntüyü, düzlemsel forma dönüştürmektir. Dairesel formda olan görüntü ile çalışmak ta mümkün olmakla birlikte, yapılan testler, düzlemsel geometride çok daha sağlıklı sonuçlar alındığını göstermiştir.

 

Yukarıdaki resimde, orijinal resim ve polar transform edilmiş hali görülmektedir. bu görüntüden de kolayca anlaşılabileceği gibi, Polar olarak transform edilmiş hali, çok daha kolay işlenebilir ve çok daha kesin sonuçlar üretir.

Projenin HALCON kodu ve kullanılan gerçek kamera görüntüleri (resimler) ilgililere mail ile ulaştırılabilir. (info@mavis.com.tr)

Tüm proje hakkında bilgi almak için, Mavis’e (www.mavis.com.tr) veya Prestij Endüstri’den Hakan Bey’e ulaşabilirsiniz.

 

//–>

Plastik Boru Kameralı Kalite Kontrolü

Mavis, Plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilmiş ürünlerin (kutu, boru vb.) kamerayla kalite kontrol ve ölçümlerinin yapılmasına ilişkin çözümler sunmaktadır. Plastik enjeksiyon sektöründe güvenle çalışan bu uygulamalarımızı zamanla geliştirmekte, yeni yaklaşımlarla desteklemekteyiz.

Plastik boru kalite kontrolüne ilişkin alternatif bir yaklaşım : Polar Transform.

Yukarıdaki resimdekine benzer Plastik boru da;

 • Çapak Kontrolü
 • Çeperde Kesiklik Kontrolü
 • Renk Kontrolü
 • Conta Varlık Kontrolü
 • Enjeksiyon Hataları Kontrolü

gibi kontroller yapılmaktadır. Alternatif bir yöntem olarak; Dairesel şekli açıp yatay düzlemde, dörtgen tipinde bir geometriye dönüştürmek ve bunun üzerinde işlem yapmak işleri çoğu zaman çok daha kolaylaştırır.

Boru yüzeyinin uygun HALCON kodları yardımıyla yatay düzleme transform edilmiş hali

Borudaki kesikliğin bulunması artık gayet kolaylaşmış oldu. Kesikliğin yerinin belirlenmesi :

Son olarak, ters transform ile, gerçek görüntü üzerinde kesikliğin gösterilmesi :

Programın HALCON kodu aşağıdaki gibidir :

read_image (Image, '1c.bmp')
*draw_circle (3600, Row, Column, Radius)
Row := 518
Column := 648
Radius := 374
gen_circle(Circle1, Row, Column, Radius)
gen_circle(Circle2, Row, Column, Radius+100)
difference(Circle2, Circle1, RegionDifference)
reduce_domain(Image, RegionDifference, ImageReduced)
polar_trans_image_ext (ImageReduced, PolarTransImage, Row, Column, rad(0), rad(360), Radius - 5, Radius+125, 2000, 200, 'bilinear')
mean_image(PolarTransImage, ImageMean, 3, 3)
bin_threshold(ImageMean, Region)
difference(ImageMean, Region, RegionDifference1)
connection(RegionDifference1, ConnectedRegions)
select_shape(ConnectedRegions, SelectedRegions, 'area', 'and', 500, 999999)
count_obj(ConnectedRegions, Number)
if (Number > 1)
  select_obj(ConnectedRegions, ObjectSelected1, 1)
  select_obj(ConnectedRegions, ObjectSelected2, 2)
  distance_rr_min(ObjectSelected1, ObjectSelected2, MinDistance, Row1, Column1, Row2, Column2)
  R := Row1 + (Row2-Row1)/2
  C := Column1 + (Column2-Column1) / 2
  dev_set_color('red')
  gen_circle(DCircle, R, C, 30)
  dev_set_color('green')
  disp_cross(3600, R, C, 24, 0)
  polar_trans_region_inv (DCircle, CodeRegionCircular, Row, Column, rad(0), rad(360), Radius-5, Radius+125, 2000, 200, 1280, 1024, 'nearest_neighbor')
  disp_message (3600, 'Çeperde Kesiklik', 'window', 10, 10, 'red', 'true')

  stop()
endif

Projede kullanılan orijinal resmi yüklemek için, galerideki 1c isimli resmi indirebilirsiniz…

Plastik Enjeksiyon Seri Üretim Kontrolü

Mavis Şişe, Plastik boru, plastik parçalar gibi, belirli bir formda seri üretim yapan yerler için, %100 kontrol imkanı veren plastik enjeksiyon çözümünü geliştirmiştir.

Programın Çalışma Yöntemi

Enjeksiyon makinasından çıkan ürünler, konveyör üzerinde kameralı kontrol istasyonuna gelir. İstasyonda her bir ürüne, yandan ve üstten 2 kamera ile bakılır. (Kontrol edilmesi istenen parametreye göre, kamera sayısı artırılabilir) Kameralardan alınan fotoğraflarda (aşağıda belirtilen) kontroller yapılır. Kontrol sonucu ürün sağlam ise, konveyörden direk paketleme noktasına gider. Eğer ürün hatalıysa, konveyör üzerinden atılarak, yeniden üretime sokmak amacıyla depolanan havuza itilir.

Program, Mavis VYP programında var olan tüm özelliklere (kayıt tutma, istatistik çıkarma, raporlama, hatalı ürünü takip edebilme vs..) sahiptir.

Genel Kontroller

 • Yükseklik kontrolü (ürünün altında veya üzerinde çapak olması durumunda yükseklik değişmektedir.
 • Ağız kısmında çapak kontrolü (enjeksiyon sonrası ağız kısmı kesildiği için çapak olması en muhtemel yer)
 • Gövde yüzey kontrolü (delik veya çizik olması durumu)
 • Boğazda yığılma kontrolü (içte kalan fazla malzemeden kaynaklanan)
 • Ağız (kapak) kısmının ovallik kontrolü (normalde dairesel olması gereken ağız kısmında form bozukluğu kontrolü)
 • Yön kontrolü

Opsiyonel Kontroller

 • Renk / ton kontrolü
 • Baskı / yazı / serigrafi hataları kontrolü

Sistemin Getirileri

 • İnsan gözüyle yapılamayacak kadar hızlı kontrol imkanı
 • Kalite Kontrol için ayrı bir personel ihtiyacı olmaması
 • Hatalı ürünlerin otomatik olarak ayırt edilmesi
 • Sonuçların değerlendirilebilmesi, makina veriminin hesaplanması
 • Müşteriye hatalı ürün gönderilmesinin önüne geçilmiş olması
 • Modern ortam sunması, potansiyel yeni müşteriler için rekabet üstü firma izlenimi
  vermesi