Silindirik İç yüzeyde Çapak, Kof, Çizik Tespiti

Mercedes ve Chrysler için yan sanayi üretimi yapan Mita Kalıp‘ta, silindirik iç yüzey barındıran parçaların, kamera ile çizik, kof, çapak ve fatura varlık kontrolleri yapan sistemi devreye aldık. Otomasyon sistemi Prestij Endüstri tarafından yapılan test ve montaj masasında, parça montajı, kameralı kontroller ve basınçlı hava ile mikron boyutunda hassas ölçüm  yapılmaktadır.

Kontrol edilecek olan parça, yukarıdaki gibidir. Prestij Otomasyon montaj masasında, parça monte edilerek kameranın altına getirilir. Özel bir açıyla yerleştirilmiş ayna sistemi, silindirik iç yüzeyin tam merkezine getirilir. Konik yüzeye sahip olan ayna, silindirik görüntüyü küresel geometriye çevirir. (Aynadan yansıyan görüntülerin kameradaki görünümü aşağıdaki gibidir)

Yukarıdaki şekilde, hatalı ve sağlam parça görünümleri verilmiştir. Bu görüntülerde Çapak, Kof, Çizik gibi hataları ayırmak için yapılacak görüntü işleme yazılımında, ilk iş, dairesel formda olan görüntüyü, düzlemsel forma dönüştürmektir. Dairesel formda olan görüntü ile çalışmak ta mümkün olmakla birlikte, yapılan testler, düzlemsel geometride çok daha sağlıklı sonuçlar alındığını göstermiştir.

 

Yukarıdaki resimde, orijinal resim ve polar transform edilmiş hali görülmektedir. bu görüntüden de kolayca anlaşılabileceği gibi, Polar olarak transform edilmiş hali, çok daha kolay işlenebilir ve çok daha kesin sonuçlar üretir.

Projenin HALCON kodu ve kullanılan gerçek kamera görüntüleri (resimler) ilgililere mail ile ulaştırılabilir. (info@mavis.com.tr)

Tüm proje hakkında bilgi almak için, Mavis’e (www.mavis.com.tr) veya Prestij Endüstri’den Hakan Bey’e ulaşabilirsiniz.

 

//–>

Plastik Boru Kameralı Kalite Kontrolü

Mavis, Plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilmiş ürünlerin (kutu, boru vb.) kamerayla kalite kontrol ve ölçümlerinin yapılmasına ilişkin çözümler sunmaktadır. Plastik enjeksiyon sektöründe güvenle çalışan bu uygulamalarımızı zamanla geliştirmekte, yeni yaklaşımlarla desteklemekteyiz.

Plastik boru kalite kontrolüne ilişkin alternatif bir yaklaşım : Polar Transform.

Yukarıdaki resimdekine benzer Plastik boru da;

 • Çapak Kontrolü
 • Çeperde Kesiklik Kontrolü
 • Renk Kontrolü
 • Conta Varlık Kontrolü
 • Enjeksiyon Hataları Kontrolü

gibi kontroller yapılmaktadır. Alternatif bir yöntem olarak; Dairesel şekli açıp yatay düzlemde, dörtgen tipinde bir geometriye dönüştürmek ve bunun üzerinde işlem yapmak işleri çoğu zaman çok daha kolaylaştırır.

Boru yüzeyinin uygun HALCON kodları yardımıyla yatay düzleme transform edilmiş hali

Borudaki kesikliğin bulunması artık gayet kolaylaşmış oldu. Kesikliğin yerinin belirlenmesi :

Son olarak, ters transform ile, gerçek görüntü üzerinde kesikliğin gösterilmesi :

Programın HALCON kodu aşağıdaki gibidir :

read_image (Image, '1c.bmp')
*draw_circle (3600, Row, Column, Radius)
Row := 518
Column := 648
Radius := 374
gen_circle(Circle1, Row, Column, Radius)
gen_circle(Circle2, Row, Column, Radius+100)
difference(Circle2, Circle1, RegionDifference)
reduce_domain(Image, RegionDifference, ImageReduced)
polar_trans_image_ext (ImageReduced, PolarTransImage, Row, Column, rad(0), rad(360), Radius - 5, Radius+125, 2000, 200, 'bilinear')
mean_image(PolarTransImage, ImageMean, 3, 3)
bin_threshold(ImageMean, Region)
difference(ImageMean, Region, RegionDifference1)
connection(RegionDifference1, ConnectedRegions)
select_shape(ConnectedRegions, SelectedRegions, 'area', 'and', 500, 999999)
count_obj(ConnectedRegions, Number)
if (Number > 1)
  select_obj(ConnectedRegions, ObjectSelected1, 1)
  select_obj(ConnectedRegions, ObjectSelected2, 2)
  distance_rr_min(ObjectSelected1, ObjectSelected2, MinDistance, Row1, Column1, Row2, Column2)
  R := Row1 + (Row2-Row1)/2
  C := Column1 + (Column2-Column1) / 2
  dev_set_color('red')
  gen_circle(DCircle, R, C, 30)
  dev_set_color('green')
  disp_cross(3600, R, C, 24, 0)
  polar_trans_region_inv (DCircle, CodeRegionCircular, Row, Column, rad(0), rad(360), Radius-5, Radius+125, 2000, 200, 1280, 1024, 'nearest_neighbor')
  disp_message (3600, 'Çeperde Kesiklik', 'window', 10, 10, 'red', 'true')

  stop()
endif

Projede kullanılan orijinal resmi yüklemek için, galerideki 1c isimli resmi indirebilirsiniz…