Motoman Robot için Yeni Parça Tanıtımı

Mavis, Teknodrom firması ile birlikte Kameralı Robot Otomasyonu sistemlerine devam ediyor.

Sistem,

  • kamera ile konveyör üzerinde hareketli parçanın pozisyon ve açı bilgilerinin hesaplanması
  • Parçanın tutulabilirliğinin tes edilmesi ve gripper tutma noktası bulunması
  • Hesaplanan bilgilerin robota iletilmesi
  • Robotun parçayı alıp istenilen yere yerleştirmesi

şeklinde çalışmaktadır. Mavis VYP programı, sınırsız sayıda parça tanıtmaya izin vermektedir.

Yeni tanıtılan parça ve ekran görüntüsü:

Mavis VYP programı, FANUC, Kuka, Denso marka robotlar ile de çalışacak kapasitededir. Haberleşme RS232 ya da Ethernet üzerinden olabilir. Kameraya önce düzgün parça gösterilerek öğretilir, sistem daha sonra aldığı diğer resimlerde bu düzgün parçayı arar ve parça robot tarafından tutulabilecek şekilde ise, koordinatlar robota iletilir.

iROB Otomasyon ile Ölçüm ve Kalite Kontrol

Bursa’da Robot entegratörü olarak çalışan iROB firması ile birlikte, Robot destekli %100 ölçüm esasına dayalı hassas ölçüm uygulamamız için ilk çalışma yapıldı.

Sistemin Çalışması

iROB tarafından kullanılan DENSO robot, hat üzerindeki soketleri alıp kameraya gösterecek, kamera bu esnada gerekli ölçümleri yapıp parçanın uygun olup olmayacağını belirleyecek.

Sistemin Zorlukları

  • Sağ ve sol olmak üzere ayna izometrisine sahip farklı soketler, kameraya farklı açılardan gösterilmek zorunda
  • Robot kolu bir defada 2 soket yakalamakta ve soketlerin alt ve üst tarafta olmasından dolayı her birinin pozisyonu görece farklı olabilmekte
  • Soketlerin üzerindeki pinler ve içindeki iletkenlerin tek bir kamerayla görünemeyeceği için 2 kamera kullanılması gerekliliği ve her 2 kamera için ön ve zemin aydınlatmasının robot hareketini engellememesi

Yapılan ön çalışmada, burada bahsedilen zorluklar aşılmış, hassas ölçüm için telecentrik lens ve 1.3 MP kamera kullanılmıştır. Alınan resimler incelendiğinde istenen hassasiyet değerlerine ulaşıldığı görülmüştür.