OCR, Shape Matching – İstanbul Altın Borsası

İstanbul Altın Borsası, altın külçelerindeki logo ve seri numarasını okumak amaçlı görüntü işleme uygulaması olarak Mavis ile birlikte çalışmaya karar verdi. Resmi olarak onaylanan proje kapsamında

 • Külçeler üzerindeki seri numarasının okunması
 • Külçe üzerinde varsa logonun bulunup var olan firma logoları ile eşleştirilmesi
 • Kontrollerin konveyör üzerinde seri ve online olarak yapılması
 • Sonuçların veritabanına kaydedilmesi, ilgili programa veri gönderilmesi, elektriksel sinyal üretilmesi
 • Okumanın yapılamaması durumunda operatörün elle bilgi girişine izin verilmesi

gibi kontroller yapılacak.

Külçe altın üzerinden OCR yapmak oldukça zor bir iş olarak görünmektedir.

Projenin Zorlukları

 • Okunacak seri numarası her boyutta olabilir (değişken font boyu)
 • Seri numarası herhangi bir yazı tipinde olabilir (belirsiz font)
 • Seri numarası rakam ve karakterlerden oluşabilir (alfanümerik veya digit ayrımı yok)
 • Seri numarası külçe üzerinde herhangi bir yerde olabilir
 • Seri numarası, dikey yazılmış olabilir
 • Logo külçe üzerinde herhangi bir yerde olabilir
 • Logo herhangi bir şekil olabilir
 • Logo herhangi bir boyutta olabilir

Tüm bu zorluklara bakıldığında, sadece ülkemizde değil, küresel ölçekte bu projeye teklif verebilecek firma sayısının yok denecek kadar az olacağı görülecektir. Mavis, OCR konusundaki yoğun bilgi birikimini kullanarak projeyi başarabileceğine inanmaktadır.

Shape matching (görüntü eşleştirme) kısmında ise neredeyse HALCON tarafından sunulan tüm olanaklar kullanılacaktır. Descriptor based matching, component based matching, shape based matching ve diğer foundation fonksiyonları ilk kez bu projede hepsi aynı anda denenecektir.

Proje hakkında detay bilgiler ilerleyen günlerde verilecektir…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir