VYP içinden Direk HALCON kodu Çalıştırma (HDevEngine)

HALCON HDevelop ile yazılan uygulamaları dağıtmak için ya HDevelop içinden export edilen kod yazılım geliştirme ortamı (Visual Studio, C++, Delphi, VB ..) içinden COM ya da .NET ortamında kullanılır (en yaygın yöntem budur) ya da bu geliştirme ortamlarından direk HALCON kodu (hdev uzantılı) çağırılır.

VYP Programında, mevcut görev tanımları yapısına “HDevelop Routine” isminde yeni bir görev eklendi. Bu göreve çalıştırılacak olan HDevelop programı, program adı olarak verilir. Program içinden belirli bir procedure çağırılacaksa bu da belirtilir. (Çoğu kez tüm bir program değilde belirli bir altprogramın çalıştırılması istenir)

VYP, görüntü alma, kamera ayarları vb. işlemleri kendisi yaptığından, HDevelop programının görüntü kaynağından (kamera, dosya vb.) görüntü almasına gerek kalmaz. VYP, tüm giriş parametrelerini çağıracağı programa gönderir. Benzer şekilde tüm çıkış verileri (HTuple) ve nesneleri (HRegion, HObject) VYP tarafından algılanır.

Sonuçta yeniden derleme (compile) etme işlemine gerek kalmaksızın hdev kodunu değiştirerek programın düzgün çalışması sağlanmış olur.

Yapılan ilk testlerde, export edilmiş kodu kullanmak yerine hdev uzantılı HALCON dosyalarını interpreter (yorumlayarak) çalıştıran bu teknik, %1 – %5 arası daha uzun sürmektedir. Yine de getirdiği esneklik düşünüldüğünde, son derece mantıklı bir yaklaşımdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir