Döndürme İşlemi

Resim ve Region döndürmek, görüntü işleme uygulamalarında çok sık karşılaşılan bir durumdur. Aşağıdaki kod, en yalın döndürme örneğidir. (HALCON da farklı alternatifler de mevcut olmakla birlikte)

Aşağıdaki kalem resmini ve onu çevreleyen ROI yi, yatay düzleme paralel olacak şekilde döndürelim.

read_image (Image, ‘2.bmp’)
dev_set_line_width(2)
dev_set_draw(‘margin’)
threshold (Image, Regions, 0, 218)
fill_up (Regions, RegionFillUp)
shape_trans (RegionFillUp, RegionTrans, ‘rectangle2’)
dilation_circle(RegionTrans, RegionDilation, 20)
Kodun buraya kadar olan kısmı, kalemi seçip, etrafına ovalleştirilmiş dörtgen şeklinde bir ROI çizmeye yarar…
area_center(RegionFillUp, Area, Row, Column)
orientation_region (RegionFillUp, Phi)
hom_mat2d_identity (HomMat2DIdentity)
hom_mat2d_rotate (HomMat2DIdentity, -Phi, Column, Row, Yatay)
dev_clear_window()
affine_trans_image (Image, YatayKalem, Yatay, ‘constant’, ‘false’)
affine_trans_region (RegionDilation, RegionAffineTrans, Yatay, ‘false’)
Kodun devamının da çalıştırıldığında, kalemin ve etrafındaki ROI nin birlikte döndürülmüş hali.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir