partition_dynamic kullanımı

Bir region üzerinde işlem yaparken sık sık connection komutu ile region da kaç adet nesne olduğu ile ilgileniriz. connection komutu, birbirinden bağımsız nesneleri seçeceği için, nesneler arasında 1 pixel lik dahi bağlantı olsa, onu tek bir nesne olarak algılayacaktır. Özellikle OCR işlemi gibi, her nesnenin ayrı olarak değerlendirilmesi gereken durumlarda, bu problemi gidermek gerekir. Yollardan biri partition_dynamic komutunun kullanılmasıdır.

 

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi, 1 ve 2 ile 6 ve 7 arasını birer çizgi ile birleştirdim. Burada threshold komutu ile bir region oluşturduğumda ve hemen sonra connection ile her bir rakamı seçmek istediğimde,

yukarıdaki gibi bir seçim yapacaktır. (1-2 ve 6-7 nin tek bir nesne olarak seçildiğine dikkat edin)

partition_dynamic komutu tam da bu gibi durumlarda istenen sonuçları üretebilir. partition_dynamic, nesneleri dikey olarak bölmeye yarayan bir komuttur. Ortalama bir nesnenin genişliğini belirtip, belirli bir yüzde toleransı da verdiğimizde, komut nesleneri olması gerektiği yerden parçalayacaktır. (Aşağıdaki resimdeki gibi)

 

partition_dynamic komutuna verilecek, ideal nesne genişliği ne olmalıdır?

nesne genişliğini komutla ya da HDevelop içindeki Feature Inspection aracı ile görebiliriz.

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi, seçtiğim nesnenin özelliklerini (features) gözlemledim. İlgilendiğim width değerinin 85 olduğunu gördüm. Programda direk olarak bu değeri kullanabilirim.

Dilersem daha dinamik bir yapı kurarak, olması gereken değeri kendim belirlerim. Aşağıdaki kod, hem sabit olarak bu 85 değerini kullanan, hem de dinamik olarak kendi belirlediği değere göre (tuple_median) çalışan HDevelop kodudur.

 

read_image (Image, 'C:/Users/Mustafa/Desktop/Adsız.png')
threshold (Image, Regions, 0, 139)
connection(Regions, ConnectedRegions)
* Sabit 85 değerine göre partition
partition_dynamic(ConnectedRegions, Partitioned, 85, 20)

*kendi belirleyeceği değere göre partition
smallest_rectangle1(ConnectedRegions, Row1, Column1, Row2, Column2)
W := Column2 - Column1
tuple_median (W, WOrta)
partition_dynamic(ConnectedRegions, Partitioned, WOrta, 20)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir