Plastik parçalar üzerindeki yüzüklerin kontrolü

Otomotiv sektöründe hizmet veren bir firma için yüzük kontrol sistemini devreye aldık. Sistemde 3 farklı ürün bulunmaktadır. Her bir üründe yüzüğün takılacağı yerler ve renkler farklılık göstermektedir. Bu ürünler modellenerek kontrol edilmesi istenen ürünlerin doğru veya hatalı olarak ayrıştırılması sağlanmıştır.

Operatör tarafından kullanıcı girişi yapılabilen, kontrol edilecek modelin listeden seçilebileceği ve sistemin çalıştırılması veya durdurulması gibi işlemleri içeren bir arayüz tasarlanmıştır.

Sistem, konveyör sistemi üzerinde bölmelere ayrılmış bir bandın ilerlerken mekanik sensör yardımıyla adım adım durdurulması, fotoğraf çekilmesi, bu fotoğrafın bilgisayar üzerindeki yazılım ile işlenerek ürünlerin doğru veya hatalı olarak tespit edilmesi, bu bilgilerin ekranda gösterilmesi ve farklı kovalara atılması işlemlerinden oluşmaktadır.

Kontrol edilecek ürünler farklı pozisyonlarda geleceği için bu ürünlerin ve yüzüklerin aranacağı bölgelerin modellenen ürünlere göre döndürülmesi gerekmektedir. Bu işlemi sağlayan HALCON kodu:

// Kontrol edilecek ürünün fotoğrafının okunması
read_image (Image, 'C:/Projects/M1_175740.bmp')
// Matching(Eşleştirme) için kullanılacak modelin okunması
read_shape_model ('C:/Projects/P1-N.shm', ModelId)
// Matching(Eşleştirme) işlemi
find_shape_model (Image, ModelId, rad(0), rad(360), 0.5, 1, 0.5,['least_squares','max_deformation 2'], [7,1],0.75,ModelRow, ModelColumn, ModelAngle,ModelScore)
  if (ModelScore > 0.75)
    get_shape_model_contours (ModelContours, ModelId, 1)
    hom_mat2d_identity (HomMat)
    hom_mat2d_rotate (HomMat, ModelAngle, 0, 0, HomMat)
    hom_mat2d_translate (HomMat, ModelRow, ModelColumn, HomMat)
    affine_trans_contour_xld (ModelContours, TransContours, HomMat)
    gen_rectangle1 (ModelRegion, 396.643, 361.944, 816.643, 1134.52)
    area_center (ModelRegion, ModelRegionArea, RectificationRow, RectificationCol)
    hom_mat2d_identity (Rectification)
    hom_mat2d_translate (Rectification, RectificationRow-ModelRow, RectificationCol-ModelColumn, Rectification)
    // Ürünün döndürülmesi
    hom_mat2d_rotate (Rectification, -ModelAngle, RectificationRow, RectificationCol,Rectification)
    affine_trans_image (Image, RectifiedImage, Rectification, 'constant', 'false')
  endif

Doğru ve hatalı olarak tespit edilen ürünlerin ekran görüntüleri :

Kros Otomotiv’de 5. Sistem Kurulumu

Mavis, Kros Otomotiv için 5. kameralı kalite kontrol ve ölçüm sistemini uygulamaya almıştır. Kros Otomotiv,Avrupa ve yerli pazarın en büyük firmalarına hava, yağ, yakıt hortumu ve yedek parça üretimi yapmaktadır.

Mavis tarafından Kros Otomotiv’de yapılan Kameralı Kalite Kontroller

 • Parça Varlık Yokluk Kontrolleri
 • Parça Pozisyon Kontrolleri
 • Parça Yön Kontrolleri
 • Yüzük kalınlık ve genişlik kontrolleri

Kameralı kalite kontrol sistemleri, Kros Otomotiv’de kurulmadan önce, sistem mekanik kılavuzlar içine elle yerleştirilmekteydi. Her bir yerleştirme işleminde, ilgili sensör parçanın varlığını algılıyor ve tüm parçalar yerinde ise sistem barkod üretiyordu.

Kameralı Kontrol yerine, mekanik olarak yapılan bu tür kontrol işleminin olumsuz yanları ise

 • Zaman Kaybı (Tek tek elle yerleştirme işlemi)
 • Ayrı bir masa ihtiyacı
 • Ayrı bir kontrol elemanı ihtiyacı
 • Hassas olmayan kontrol
 • Operatör tarafından yanıltılabilir sistem

Kameralı kontrol ile, kameralar sızdırmazlık masasının üzerine alınarak, aşağıdaki avantajlar sağlanmıştır.

 • Kontrol için ilave süreye gerek kalmamıştır
 • İlave masa kullanılmamıştır. Sızdırmazlık masası düzenlenerek kullanılmıştır
 • Kalite kontrolü için ilave eleman ihtiyacına gerek kalmamıştır
 • Hatasız ve hızlı kontrol imkanı sağlanmıştır
 • Tüm ölçüm sonuçları, operatör, vardiya, parça bazında kaydedilip takip edilmesi için olanak sağlanmıştır.

Projenin zorlukları ise;

 • Üretimi yapılan parçalar esnek olup (EPDM parçalar, plastik parçalar vb.) kontrol edilecek kısımlar sabit değildir. Kameralı sistemin akıllı bir şekilde çalışması gerekmektedir.
 • Ek bir masa kullanılmayacağı için, sızdırmazlık masası üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir (aydınlatma, zemin oluşturma vb.)
 • Farklı referanslarda farklı parçalar için sistemin çalışabilmesi gerekmektedir…

Mavis olarak, tüm bu zorlukların üstesinden gelebildiğimiz için, Kros otomotiv tarafından 5. kez seçildik. Sonuç olarak, tüm Kros otomotiv genelinde, 5 kontrol masası ve 15 civarı kamera ile, 3 vardiya binlerce kontrol sorunsuzca gerçekleştirilmektedir.