Delik-Perçin Boyutlarının ve Birbirleri Arasındaki Mesafelerin Kontrolü

Otomotiv sektöründe hizmet veren bir firmada bakır malzeme üzerindeki delik ve perçinlerin bulunup,boyutlarının ve birbirleri arasındaki mesafelerin kontrol edilmesi amaçlı bir sistem devreye aldık.

Geliştirdiğimiz arayüz sayesinde program farklı modellere uyarlanabiliyor. Modelin tanıtılması için operatör tarafından ürünün ölçümleri yapıldıktan sonra gerçek değerleri girilerek kaydedilmelidir. Tanıtılan modeldeki piksel-milimetre oranı kullanılarak ölçüm sonucunda bulunan piksel değerleri milimetre cinsinden ifade edilmektedir.

Deliğin bulunması :

var_threshold (ImageReduced, Region, 75, 75, 0.2, 2, 'dark')
closing_circle(Region, RegionClosing, 2.5)
opening_circle(RegionClosing, RegionOpening, 7)
connection(RegionOpening, ConnectedRegions)
select_shape_std(ConnectedRegions, SelectedRegions, 'max_area', 70)
smallest_circle (SelectedRegions, Row, Column, Radius)
gen_circle(Circle, Row, Column, Radius)
set_color(WinHandle, 'blue')
disp_region(Circle, WinHandle)

Perçinin bulunması :

var_threshold (ImageClosing, Region, 20, 20, 0.3, 3, 'light')
connection (Region, ConnectedRegions)
closing_rectangle1 (ConnectedRegions, RegionClosing, 10, 50)
opening_rectangle1 (RegionClosing, RegionOpening, 4, 120)
connection (RegionOpening, ConnectedRegions1)
select_shape (ConnectedRegions1, SelectedRegions, ['area', 'height'], 'and', [1000, 180], [2800, 290])
count_obj (SelectedRegions, Number)
if (Number = 2)
  union1 (SelectedRegions, RegionUnion)
  smallest_rectangle1 (RegionUnion, Row1, Column1, Row2, Column2)
  gen_rectangle1 (Rectangle1, Row1, Column1, Row2, Column2)
  w := Column2 - Column1
  h := Row2 - Row1
  area_center(Rectangle1, Area5, Row5, Column5)
  set_color(WinHandle, 'blue')
  disp_region(Rectangle1, WinHandle)
endif

Delik çapı,perçin eni-boyu,merkezlerinin satır-sütun değerleri kullanılarak mesafeler bulunuyor. OK-NOK durumlarını gösteren örnek program görüntüleri :

Plastik Enjeksiyon Seri Üretim Kontrolü

Mavis Şişe, Plastik boru, plastik parçalar gibi, belirli bir formda seri üretim yapan yerler için, %100 kontrol imkanı veren plastik enjeksiyon çözümünü geliştirmiştir.

Programın Çalışma Yöntemi

Enjeksiyon makinasından çıkan ürünler, konveyör üzerinde kameralı kontrol istasyonuna gelir. İstasyonda her bir ürüne, yandan ve üstten 2 kamera ile bakılır. (Kontrol edilmesi istenen parametreye göre, kamera sayısı artırılabilir) Kameralardan alınan fotoğraflarda (aşağıda belirtilen) kontroller yapılır. Kontrol sonucu ürün sağlam ise, konveyörden direk paketleme noktasına gider. Eğer ürün hatalıysa, konveyör üzerinden atılarak, yeniden üretime sokmak amacıyla depolanan havuza itilir.

Program, Mavis VYP programında var olan tüm özelliklere (kayıt tutma, istatistik çıkarma, raporlama, hatalı ürünü takip edebilme vs..) sahiptir.

Genel Kontroller

 • Yükseklik kontrolü (ürünün altında veya üzerinde çapak olması durumunda yükseklik değişmektedir.
 • Ağız kısmında çapak kontrolü (enjeksiyon sonrası ağız kısmı kesildiği için çapak olması en muhtemel yer)
 • Gövde yüzey kontrolü (delik veya çizik olması durumu)
 • Boğazda yığılma kontrolü (içte kalan fazla malzemeden kaynaklanan)
 • Ağız (kapak) kısmının ovallik kontrolü (normalde dairesel olması gereken ağız kısmında form bozukluğu kontrolü)
 • Yön kontrolü

Opsiyonel Kontroller

 • Renk / ton kontrolü
 • Baskı / yazı / serigrafi hataları kontrolü

Sistemin Getirileri

 • İnsan gözüyle yapılamayacak kadar hızlı kontrol imkanı
 • Kalite Kontrol için ayrı bir personel ihtiyacı olmaması
 • Hatalı ürünlerin otomatik olarak ayırt edilmesi
 • Sonuçların değerlendirilebilmesi, makina veriminin hesaplanması
 • Müşteriye hatalı ürün gönderilmesinin önüne geçilmiş olması
 • Modern ortam sunması, potansiyel yeni müşteriler için rekabet üstü firma izlenimi
  vermesi